Sökning: "Health Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade orden Health Economics.

 1. 1. Faktorer till varför patienter uteblir från bokade besök inom radiologi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap; Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap

  Författare :Pia Ahlsén Larsson; Ida Sjögren; [2020]
  Nyckelord :No show; Non attendance; Missed appointment; Radiology; Medical imaging.; Radiologi; No shows; Uteblivna besök; Missade besök; Röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uteblivna patientbesök är ett problem som påverkar sjukhusen ekonomi men även patienternas hälsa. No shows är ett uttryck som används för de patienter som utan att meddela ej kommer till bokade besök och denna patientgrupp riskerar i högre grad att insjukna akut samt förvärra sitt sjukdomstillstånd genom att utebli. LÄS MER

 2. 2. Low emission zones in Sweden – Evidence from Uppsala

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Herman Andersson; [2019-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. Cost-benefit analysis of cycle to work scheme : implemented in Jönköping municipality, 2016

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sandra Gradin; [2019]
  Nyckelord :CBA; active transport AT ; cycle to work scheme C2W ;

  Sammanfattning : In a response to negative externalities such as GHG emission, health costs, infrastructural costs, noise and air pollution etc. caused by motorised transportation international organizations and governments have started promoting shifts towards active transportation such as walking and cycling. LÄS MER

 4. 4. Does Order Matter? The relationship between premarital pregnancy and woman’s career interruption in South Korea

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Wooseong Kim; [2019]
  Nyckelord :career interruption; nonmarital pregnancy; premarital conception; premarital birth; South Korea; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an initial attempt to investigate the relationship between premarital pregnancy and women’s career interruption in the Korean context. The case of marriage preceded by pregnancy has increased in South Korea in recent years. Previous studies have focused on the determinants of the premarital conception. LÄS MER

 5. 5. Corruption Kills: A Panel Data Analysis of OECD Countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Stanley; Per Jonas Partapuoli; [2019]
  Nyckelord :Corruption; Health; Mortality; Life expectancy; Bayesian Corruption Index; OECD; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper studies the effect of corruption on four selected health outcomes, by using cross- country panel data, containing the 36 member states of OECD. The time period stretches from 1995 to 2017, extending upon previous studies by including data from more recent years. LÄS MER