Sökning: "Health Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade orden Health Economics.

 1. 1. Navigating the Happiness Economics Landscape: Mapping the Influences on Life Satisfaction and Possible Interventions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Klendeta Bivolaku; Linn Hellqvist; [2023-06-29]
  Nyckelord :Happiness Economics; Personality traits; Life satisfaction; World Bank’s STEP survey; WVS; Double-lasso; Forward selection;

  Sammanfattning : This study explores factors that influence subjective well-being in low- and middle-income countries by analysing unique individual- and country-level data. The study focuses on several unexplored determinants including personality traits, economic shocks and cultural differences. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Export Restrictions on International Trade in Medical Products : An Analysis of Supply Chain Disruptions between China and the United States during the Covid-19 Pandemic

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elisabeth Gebretsadkan; [2023]
  Nyckelord :Export; supply chains; trade value; Covid-19;

  Sammanfattning : This thesis investigates the impact of export restrictions on supply chains within the medical supply industry during the Covid-19 pandemic. A multiple linear regression model is estimated on monthly data between January 2020 to December 2022. LÄS MER

 3. 3. Consumers’ willingness to pay for food safety attributes of nectarines : A discrete choice experiment in the Polokwane Municipality of Limpopo, South Africa

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Kgodisho Tshipidi Mashego; [2023]
  Nyckelord :Food safety attributes; willingness to pay; discrete choice experiments; conditional logit; nectarines;

  Sammanfattning : Consumer concerns about food safety are growing, and there is an increasing demand for quality fruits and vegetables. As such, fruit control procedures and standards should be based on understanding consumers’ choices and preferences. LÄS MER

 4. 4. What difference does a week make? : An empirical analysis evaluating the effect of induction of labor in gestational week 41 among births in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Induction of labor; Quasi-experiment; Staggered treatment adoption; DiD imputation; QALY; Health economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between gestational age and stillbirths, focusing on the effect of maternal age. Prolonged pregnancies have been associated with an increased risk of stillbirth, prompting the exploration of labor induction as a preventive measure. LÄS MER

 5. 5. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gabriella Falk; [2023]
  Nyckelord :Socker; livsmedel; barnmat; sockerskatt; matvanor; folkhälsa; livsmedelsföretag; samhällsekonomi; beslutsteori; strategi;

  Sammanfattning : Allt fler länder börjar se ett växande folkhälsoproblem samt att det samhällsekonomiska perspektivet påverkas negativt till följd av en hög sockerkonsumtion bland befolkningen. I Sverige har man börjat se en minskning av direktkonsumtionen av socker (råsocker och bitsocker) samtidigt som intaget av socker i form av choklad, konfektyr som bakverk, godis samt läskedrycker har ökat kraftigt. LÄS MER