Sökning: "Health Promotion"

Visar resultat 1 - 5 av 698 uppsatser innehållade orden Health Promotion.

 1. 1. THE CRITICAL ROLE OF A NON-HEALTHCARE APPROACH TO MATERNAL MORTALITY REDUCTION Qualitative insights from Rwanda’s success

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Nyström; [2019-02-12]
  Nyckelord :Burundi; maternal health; maternal mortality; policy; Rwanda; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : Maternal mortality is one of the most critical contemporary development challenges as itaccounts for a substantial number of deaths every year, despite the fact that we today havethe medical knowledge to prevent it. Sub-Saharan Africa is the most affected region,accounting for more than half of the world’s maternal deaths. LÄS MER

 2. 2. Främjande av folkhälsan i Sverige : Riksdagspartiernas visioner och arbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Amanda Backlund; [2019]
  Nyckelord :public health; health prevention; health promotion; Swedish political parties; qualitative survey; folkhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; riksdagspartier; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en ökad medellivslängd och en minskning av förtida dödlighet betraktas hälsan som god bland befolkningen i Sverige. Det finns dock ett behov av att adressera insatser mot exempelvis psykisk ohälsa, ojämlikhet i hälsa, kostvanor och stillasittande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Viktor Cederholm; Emil Askenberger; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; hälsofrämjande arbete; Litteraturstudie; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Askenberger E & Cederholm V. Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande ar-bete. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Weight(,) trouble and intersectional subjectivities : Capturing children´s corporeal experiences with body normativities in Austrian schools

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Forum för genusvetenskap och jämställdhet

  Författare :Claudia Koller; [2019]
  Nyckelord :Body weight; normativities; intersectionality; troubled subject positions; juvenile health promotion;

  Sammanfattning : This study looks at school children´s intersectional experience with weight norms and tries to give insights on the issue of body normativities, from a feminist sport scientist point of view. Its purpose is to inform good practice in juvenile health education on the one hand and to contribute with intersectional feminist insights to the interdisciplinary dialogue on body weight and health on the other. LÄS MER

 5. 5. Personligheten som avgörande faktor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Niklas Ahlqvist; John Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Health-promotion; unit managers; leadership; discretion; elderly care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to see how unit managers use their discretion in relation to their imposed responsibility for a health-promoting work environment in the municipal sector. With the help of six different unit managers we conducted a qualitative study in which, with the help of a vignette study, we conducted interviews to get answers to our questions. LÄS MER