Sökning: "Health action model"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Health action model.

 1. 1. A licence to drive, is not a licence to drive like James Bond : En kvalitativ textanalys av två bilscener från filmen Spectre, ur ett machokultursperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dora Blidovic; Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Machokultur; män; populärkultur; James Bond; film; bilkörning;

  Sammanfattning : This study focuses on how the popular culture maintains the so called macho culture through the action character James Bond. The macho culture imposes an unhealthy demand for men to be masculine, which affects their mental health. The two longest car scenes are examined in the latest Bond movie Spectre (2015). LÄS MER

 2. 2. ATT ARBETA FRÄMJANDE MED PSYKISK HÄLSA INOM SKOLAN : En kvalitativ studie om hur elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län arbetar för att främja elevernas psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Mental health Qualitative Interviews; SESAME; Hälsofrämjande; Kvalitativa intervjuer; Psykisk hälsa; SESAME;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är undersöka hur elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län arbetar med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. För att möjliggöra studien tillämpades en kvalitativ metod för att få ta del av personers erfarenheter och upplevelser kring ämnesområdet. LÄS MER

 3. 3. “Learning to swim is like learning Swedish”: A Grounded Theory study of immigrant swim teacher’s conceptualization of swimming ability and their strategies used for newly immigrated families

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Jamie Linnea Luckhaus; [2019]
  Nyckelord :aquatic knowledge; drowning prevention; drowning risks; immigrants; integration; intervention; health promotion; nyanlända; simlärare; swimming; swimming ability; Svenska Livräddningssällskapet; vattenkunskap; vattenvana; water safety; water safety attitudes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Swimming ability provides many known benefits while a lack of ability can result in dire consequences including death. Swimming and water safety are taught in the Swedish school system and increase the likelihood of being able to save oneself and other. LÄS MER

 4. 4. Med kunden i fokus : Förbättringsarbete inom en av Migrationsverkets förvarsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Millie Ehn; [2019]
  Nyckelord :action research; goals; improvement work; organizational culture; structure; Total quality management; trust-based leadership; quality; aktionsforskning; förbättringsarbete; kvalitet; mål; offensiv kvalitetsutveckling; organisationskultur; struktur; tillitsbaserat ledarskap;

  Sammanfattning : Sickness absence in society increases, which implies that organizations must find internal factors in the work that may be contributing factors to this. In an associated pilot study, a lack of structured work towards the organizations objectives was identified as a possible cause for perceived deficiencies of employees in the studied organization. LÄS MER

 5. 5. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Nyckelord :dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. LÄS MER