Sökning: "Health care professionals"

Visar resultat 1 - 5 av 858 uppsatser innehållade orden Health care professionals.

 1. 1. Har du förstått? En systematisk litteraturöversikt om hälsolitteracitet i primärvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Kristoffer Björkman Edström; Mathias Jedborg; [2018-11-29]
  Nyckelord :Hälsolitteracitet; metoder; delaktighet; bemyndigande; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduction: Health Literacy (HL) means the ability to understand, apply and actively seek information related to the individuals’ health/illness. Previous research has shown that there are major differences in health that can be linked to different levels of HL, and that the knowledge situation around HL is low in Europe compared with USA/Canada/Asia. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors inställning till och kunskaper om långtidsverkande preventivmedel – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Tove Janzon; [2018-06-19]
  Nyckelord :Unga kvinnor; långtidsverkande preventivmedel; preventivmedelsrådgivning; informationskällor; hälsoeffekter; Young women; long-acting reversible contraceptives; contraceptive counselling; information sources; health effects;

  Sammanfattning : Introduction: Despite fair access to free or subsidised contraception as well as contraceptive counselling, a disproportionally large amount of young Swedish women seek abortion every year. Research shows that use of long-acting reversible contraceptives (LARC) such as the implant, IUD or IUS is a good means to curb the frequency of unintended pregnancies. LÄS MER

 3. 3. Äldre immigranters kontakt med hälso- och sjukvården – en litteraturstudie kring tillgänglighet och nyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Karolina Thörnqvist; [2018-01-02]
  Nyckelord :Äldre immigranter; tillgänglig hälso- och sjukvård; kultur och språkbarriärer; Older immigrants; accessible health care; culture and language barriers;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Older immigrants is a growing population. The Swedish health caresystem isobligated to provide all people with care on equale terms. Systematic differenses in health creatsunequale health disparences. Older immigrants health is worse than the older native population. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors kroppsuppfattning efter bröstcancerbehandling – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tilda Egnell; Johanna Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :body image; breast cancer; nursing; person-centred-care; woman; bröstcancer; kroppsuppfattning; kvinna; omvårdnad; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Biverkningarna av behandlingarna är många och påfrestande och kan leda till psykisk ohälsa. Trots en stor chans att överleva påverkas kvinnornas psykiska tillstånd. Detta beror bland annat på grund av den förändrade kroppsuppfattningen efter behandlingarna. LÄS MER

 5. 5. Prevention för smittspridning av ESBL bakterier : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kesorn Flack; [2018]
  Nyckelord :ESBL; Compliance; Nurse; Infection Control; Prevention; ESBL; Följsamhet; Prevention; Sjuksköterska; Vårdhygien;

  Sammanfattning : Background: Hospital acquired infections belong to the most important aspects of patient safety in Swedish healthcare. The problem is increasing and some ESBL producing bacteria have become resistant to virtually all antibiotics and constitute a severe threat to patient’s health. LÄS MER