Sökning: "Health personnel"

Visar resultat 1 - 5 av 832 uppsatser innehållade orden Health personnel.

 1. 1. Vishing: ett ökande hot : Hur Sveriges regioner bemöter vishing inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Tim Andersson; Emil Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Information security; phishing; vishing; social engineering; healthcare; Informationssäkerhet; phishing; vishing; social engineering; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Vishing är en phishing-variation som inte är dokumenterad och studerat som den mer traditionella mejl-phishing. Variationen har växt de senaste åren, speciellt under pandemin. Samtidigt har ökade attacker mot hälso- och sjukvården observerats i och med en belastning mot sektorn. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept inom primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanna Larsson; Ida Åberg Zingmark; [2022]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; District nurses; Primary healthcare; Public health; Nursing; Qualitative content analysis; Fysisk aktivitet på recept; Distriktssköterskor; Primärvård; Folkhälsa; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade folksjukdomar gör att miljoner människor världen över årligen dör i förtid. En äldre befolkning i kombination med ohälsosamma levnadsvanor bidrar till ökad risk att dö i folksjukdomar, såväl globalt som i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Vuxnas upplevelser av att leva med ADHD : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sebastian Eklund; Ashraf Saleh; [2022]
  Nyckelord :ADHD; Attitudes; Diagnosis; Experiences; ADHD; Attityder; Diagnos; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) tillhör gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD är en diagnos som kan påverka individens liv på olika sätt och orsaka såväl fysiska, psykiska och sociala problem.ADHD är en vanlig diagnos som sjuksköterskor stöter på i olika vårdmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Patienters med substansberoende upplevelser av stigma vid möten med vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Bergstrand; Malin Berggren; [2022]
  Nyckelord :Nurses; Patient Attitudes; Patient Centred Care; Stigma; Substance Use Disorders; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor; Stigma; Substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund En kartläggning av stigma med stigmas underliggande betydelser såsom diskriminering, exklusion, makt underläge, etikettering, stereotypisering och fördomar, och hur dessa har en inverkan på personer med beroende när det uppsöker vården. Med en teoretisk utgångspunkt i personcentrerad vård, där mötet mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal är i fokus. LÄS MER