Sökning: "Health promoting architecture."

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Health promoting architecture..

 1. 1. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 2. 2. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Nyckelord :Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. LÄS MER

 3. 3. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur : två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Burén; [2021]
  Nyckelord :regn; vatten; upplevelse; landskapsarkitektur; design; sensorisk; arkitektur; sinnen; väderdesign;

  Sammanfattning : Vi tenderar att stanna inomhus när det regnar. Det är sällan vi använder våra parker och torg när regndropparna börjar att falla, och det är också relativt sällan det går att använda en park eller ett torg när det regnar. Många av våra gemensamma utemiljöer är gestaltade för att användas vid uppehåll och sol. LÄS MER

 4. 4. Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde : hur upplever besökare Ribersborgsstranden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Spirén Lindberg; [2021]
  Nyckelord :hälsofrämjande park och grönmiljö; Patrick Grahns 8 hälsofrämjande karaktärer; strand; upplevelse; health promoting parks and green areas; Patrik Grahn’s 8 perceived sensory dimensions; SLU; beach; experience;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks hur besökare upplever Ribersborgsstranden som grönområde. Ribersborgsstranden är anlagd för cirka hundra år sedan. Området definieras som park- och grönområde enligt Malmö stad (2003). Stranden används framförallt för rekreation, fritids- och sociala aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER