Sökning: "Health promotive leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Health promotive leadership.

 1. 1. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap ur ett pedagogiskt perspektiv : - En kvalitativ studie ur ett ledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ninnie Hellberg; Filippa Nielsen; Michelle Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Economic impact; employees; health; health promotion; leadership; learning; well-being; workplace; workplace learning; Anställda; arbetsplats; ekonomisk inverkan; hälsa; hälsofrämjande; ledarskap; lärande; lärande på arbetsplatsen; välbefinnande;

  Sammanfattning : Ledarskapet på arbetsplatsen ses som en av de viktigaste faktorerna för att reducera ohälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Det finns också forskning som visar hur ledarskapskvalitén påverkar arbetsklimatet samt medarbetarnas hälsa och arbetsnöjdhet på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. "Det känns ju meningsfullt att gå till arbetet" : en intervjustudie kring upplevelsen av hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer på en mottagningsenhet för nyanlända

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Elin Ekelund; Paria Petra Sabzandam; [2018]
  Nyckelord :Health; health promotion; health promotive factors; receiving unit for new arrivals; work environment; work related health; Arbetsmiljö; arbetsrelaterad hälsa; hälsa; hälsofrämjande arbete; hälsofrämjande faktorer; mottagningsenhet för nyanlända;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av psykiatriska diagnoser ökar den arbetsrelaterade ohälsan. Genom att arbeta förebyggande och främjande på arbetsplatsen, kan den arbetsrelaterade hälsan stärkas och utvecklas. Med tanke på att ett hälsofrämjande fokus har stark koppling till arbetseffektivitet, behöver detta hälsoarbete framhävas. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar kring hälsofrämjande ledarskap : En mixad studie om jämförelsen mellan första linjens chefers och medarbetares uppfattning av hälsofrämjande ledarskapsaspekter och dess relation till medarbetarnas välbefinnande

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Sofie Bjärntoft; [2016]
  Nyckelord :Health promotive leadership; manager; employees; gap; well-being; Hälsofrämjande ledarskap; chefer; medarbetare; gap; välbefinnande;

  Sammanfattning : Ledarskap har visat sig vara en utav de viktigaste faktorerna för att främja hälsa i arbetslivet. Tidigare forskning betonar att ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bland annat är engagerad i de anställdas arbete och tillåter inflytande i beslutstagande ökar medarbetarnas trivsel och välbefinnande i arbetet, samt kan minska risken för sjukskrivning. LÄS MER

 4. 4. Forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Kalaallit Nunaat 1996-2007

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Bodil Karlshøj Poulsen; [2010]
  Nyckelord :Health promotion. Prevention. Organization. Partnerships. Education. Local level. Kalaallit Nunaat. Greenland.; Sundhedsfremme. Forebyggelse. Organisation. Partnerskaber. Uddannelse. Lokalt niveau. Kalaallit Nunaat. Grønland;

  Sammanfattning : Baggrund: Kalaallit Nunaat (Grønland) har opbygget en unik organisering af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, hvor centralt og lokalt niveau er forbundet gennem et forebyggelsesudvalg og en forebyggelseskonsulent i hver kommune.Paarisa, Center for Folkesundhed, havde lederskabet og har udviklet en uddannelse for forebyggelseskonsulenterne. LÄS MER

 5. 5. Lyckade friskvårdssatsningar : vad är hemligheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Ann Edström; Samra Jasarevic; [2008]
  Nyckelord :friskvård; legitimitet;

  Sammanfattning : The increasing health problems in our society have been lifted to the surface and debated for quite some time now. Even though the statistics of bad health somewhat have dropped, the problems still remain. LÄS MER