Sökning: "Healthcare architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Healthcare architecture.

 1. 1. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriel Cankalp; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. LÄS MER

 3. 3. Nature and human health : principles for providing healing and restorative environment around healthcare settings

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Santa Kirsanova; [2021]
  Nyckelord :well-being; healing gardens; case study; evidence-based; healthcare architecture; landscape architecture; person-environment fit; phenomenology; restorative; supportive environment; universal design;

  Sammanfattning : Outdoor environment is one of the most important factors in a person‘s physical, mental and emotional development. This thesis concerns the opportunities within landscape architecture to promote the development of the outdoors as a resource for health and well-being in healthcare settings. LÄS MER

 4. 4. SHARIF: Solid Pod based Secured Healthcare Information Storage and Exchange Solution

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Munish Sharma; [2021]
  Nyckelord :Access management; Auditability; Decentralization; Solid Pod; Blockchain Technology; Solidity; Healthcare Data;

  Sammanfattning : Health Informatics has enlightened by the recent development in the internet of medical things 4.0. LÄS MER

 5. 5. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Åsa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). LÄS MER