Sökning: "Healthcare support workers"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Healthcare support workers.

 1. 1. Pandemins flexibla slavar : En kvalitativ studie av vårdpersonalens upplevelse av en hög arbetsbelastning under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lelyan George; Angelica Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: “ Pandemic’s flexible slaves” Author: Angelica Olsson & Lelyan George With this study, we have been aiming to describe and analyze how work under heavy load at a hospital during the Covid-19 pandemic, affects the healthcare staff´s working conditions and psychosocial work environment. Eight semi-structured interviews were performed with individuals working as a nurse. LÄS MER

 2. 2. Att vara för ung för demens - Anhörigas upplevelser kring när en ung familjemedlem drabbas av en demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Sundgren; Isabelle Hedin; [2021]
  Nyckelord :dementia; family; spouse; caregiver; early-onset dementia; young-onset dementia; coping; demens; anhörig; familj; make maka; anhörigvårdare; ung; ålder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utifrån anhörigas perspektiv få förståelse för hur anhöriga till yngre personer med en demenssjukdom upplever och hanterar sin situation. Åtta semistrukturerade intervjuer gjordes med anhöriga till personer som blivit diagnostiserade med demens innan 65 års ålder. LÄS MER

 3. 3. Patienters psykiska upplevelser under cytostaikabehandling vid cancervård : Examensarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Gomer; Katarina Öberg; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Cytostatic treatment; psychological experience; chemotherapy; patient perspective; Litteraturstudie; Cytostatikabehandling; psykisk upplevelse; kemoterapi; patientens perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund Cancer behandlad med cytostatika skapar både fysiska och psykiska biverkningar hos patienter som upplever förlorad kontroll orsakat av kroppsförändringar och psykiska effekter: isolering, förlorad kroppsuppfattning, depression och fatigue. Cytostatikan påverkar patientens sociala- och familjeroll där stöd från närstående och vården är essentiellt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av stress i arbetet : En litteraturöversik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Isabelle Straum; Magdalena Nyman; [2020]
  Nyckelord :Hierarchy; Nurses; Occupational stress; Work experience; Workplace environment;

  Sammanfattning : Background: Stress is a person's biological response to pressure; it may be positive or negative depending on the amount of stress. Too much stress may result in physical or psychological sickness. Nurses in Sweden have laws and constitutions to follow as well as a description of competence. LÄS MER

 5. 5. Barncancer och mental hälsa : En litteraturstudie om hur den mentala hälsan kan främjas under och efter cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Sandra Öberg; Emma Sundell; [2020]
  Nyckelord :Childhood cancer; healthcare workers; mental health; physical activityand suffering; Barncancer; fysisk aktivitet; mental hälsa; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Background: Children who suffer from cancer do not only suffer from a physical illness, they are also affected on a psychological level. There is a great lack of knowledge about how healthcare workers can promote mental health during and after cancer treatment. LÄS MER