Sökning: "Healthcare"

Visar resultat 1 - 5 av 6827 uppsatser innehållade ordet Healthcare.

 1. 1. Provisions of social workers to victims of internal child trafficking in Uganda: A case study of children living on the streets of Kampala City

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Martin Nkurunungi; [2024-02-26]
  Nyckelord :Human trafficking; Street children; Kampala; Maslow; Social workers; Service needs; Perceptions;

  Sammanfattning : Human trafficking has become a serious global challenge in the recent past. Regarded as a global epidemic, it has triggered an increase in numbers of children living on the streets especially in countries where internal trafficking in children is a common social vice. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 3. 3. Securitized or Not Securitized? : A Case Study of Sweden's COVID-19 Strategy During the First Year of the Pandemic

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Anklev; [2024]
  Nyckelord :Securitization Theory; De securitization; Non-securitization; COVID-19; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis analyzes Sweden's unique and puzzling approach to the COVID-19 pandemic by using the securitization framework, exploring if Sweden's strategy during the pandemic's first year reflects securitization, (de)securitization, or non-securitization. It employs content analysis to evaluate Sweden's response, analyzing primary sources and academic literature, and uses a discourse table based on existing theoretical studies by Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde (1998) and Lene Hansen (2012) to assess indicators of securitization, (de)securitization or non-securitization. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Zakrisson; Nebiat Ghebreab; [2024]
  Nyckelord :Nursing; Patient s experience; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Omvårdnad; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar globalt och som är den främsta orsaken till global dödlighet. Sjukdomen uppstår när kroppen blir resistent mot insulin och inte producerar tillräckligt med insulin. LÄS MER

 5. 5. Electronic Health Records System’s Routinization: Exploring healthcare workers’ experiences in a Chinese Public Hospital

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Yuhu Feng; Yiping Xu; [2024]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Information Systems; Adaptive Structuration Theory; Healthcare; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study investigates the routinization of Electronic Health Records (EHR) systems in a Chinese hospital setting, focusing on Yangzhou University Hospital. Utilizing Adaptive Structuration Theory (AST), the research explores the complex interplay between technolo-gy, human agency, and organizational structures in the context of EHR implementation. LÄS MER