Sökning: "Healthy eating"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Healthy eating.

 1. 1. En sund själ i en sund kropp : Hälsofrämjande faktorer som bidragit till att unga kvinnor tillfrisknat från ätstörning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Silfversten; Hannah Berglund; [2018]
  Nyckelord :anorexia nervosa; bulimia nervosa; eating disorders; health promotion; health; women; anorexia nervosa; bulimi; hälsa; hälsofrämjande; hälsopromotion; kvinnor; ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Man kan se att en stor andel unga kvinnor lider av ätstörning samtidigt som det ä rbrist på kunskap om vilka hälsopromotiva åtgärder som är viktiga vid tillfrisknande. Syftet med studien var att undersöka vilka hälsofrämjande faktorer som bidragit till att unga kvinnor tagit sig ur en ätstörning. LÄS MER

 2. 2. Hälsa på burk : En multimodal kritisk diskursanalys av Lindahls kvargförpackningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Månsson; Maxine Wearing; [2018]
  Nyckelord :Food packaging; Hälsokommunikation; Multimodal kritisk diskursanalys; Kritisk;

  Sammanfattning : Using multimodal critical discourse analysis, we analyze the food packaging of Lindahl’s, a prominent Swedish quark brand. The purpose of the study analyzes the quark packages semiotic resources, materials and shapes to find out how they communicate ideas and values about health and healthy eating. LÄS MER

 3. 3. Ät dig lycklig! : En kritisk diskursanalys av kostrådgivning i tre hälsomagasin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Ahlgren Törmoen; Vanda Brandt; [2018]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; multimodal critical discourse analysis; popular expertise; healthy;

  Sammanfattning : Healthy eating has become an important subject in society, particularly in the media. Food has always been a complex area but in recent years it has become even more distinct. LÄS MER

 4. 4. Anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Freiholtz; Anna Wessberg; [2018]
  Nyckelord :ätstörningar; AN Anorexia Nervosa ; tvångsvård; LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård ; ofrivillig vård; mentalisering; behandlingsmedverkan; eating disorders; compulsory treatment; coercive treatment; involuntary treatment and treatment refusal; mentalizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) utifrån en psykologisk ram, för att nå fördjupad förståelse för deras erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva deltagare. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans arbete för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn i åldrarna 6-12 år

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennie Larsson; Malin Malis; [2018]
  Nyckelord :Barn; fysisk aktivitet; hälsofrämjande; matvanor; skolsköterska;

  Sammanfattning : Otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor hos barn är identifierade som två av de fyra ledande riskfaktorerna för sjukdom och förtidig död bland de icke smittsamma sjukdomarna. Trots det är det få barn som når upp till den rekommenderade nivån av 60 minuters aktivitet per dag samtidigt som andelen barn med övervikt ökar. LÄS MER