Sökning: "Hearing Aids"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Hearing Aids.

 1. 1. Hörstyrkefunktion för benlett ljud hos deltagare med rent konduktiv hörselnedsättning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mona Eng; [2019-08-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Earlier studies have shown differences in loudness function for bone conducted (BC) - and air conducted (AC) sound in normal hearing subjects. Loudness function is an important factor when developing prescription methods for hearing aids. LÄS MER

 2. 2. Hearing touch in ball games

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Olov Björk; [2019]
  Nyckelord :blindness; visual impairment; sports; ball games; interaction design; user experience design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For children with blindness, ball games can be very challenging, as most ball games depend on quick perception of a multitude of things which are by people with good vision in general perceived through vision. The currently available aids for making ball games more accessible for people with blindness, most in the form of audible balls, leave room for improvement. LÄS MER

 3. 3. Low Complexity Beamformer structures for application in Hearing Aids

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Eleni Koutrouli; [2018]
  Nyckelord :hearing aids; beamformers; MVDR algorithm; microphone arrays;

  Sammanfattning : Background noise is particularly damaging to speech intelligibility for people with hearing loss. The problem of reducing noise in hearing aids is one of great importance and great difficulty. Over the years, many solutions and different algorithms have been implemented in order to provide the optimal solution to the problem. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i förskolan för barn med hörselnedsättning. En kvalitativ studie om hur personal i förskola arbetar med delaktighet för barn med hörselnedsättning i integrerade miljöer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Mellin; [2018]
  Nyckelord :integration; deaf; hearing loss; inclusion; participation; teacher; preschool;

  Sammanfattning : Integrering handlar om att försöka skapa ett samhälle för alla där individers olikhet inte ses som något problem. Begreppet har kritiserats då det anses fokusera på normalisering. LÄS MER

 5. 5. Decoding Auditory Attention from Multivariate Neural Data using Cepstral Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Carlos Francisco Mendoza; Andrew Segar; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Very little is known about the remarkable ability of humans to separate a single sound source from a dense mixture of sound sources in a crowded background, known as the cocktail-party scenario. Better understanding could lead to a breakthrough for the next-generation of hearing aids to have the ability to be cognitively controlled. LÄS MER