Sökning: "Hearing care"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Hearing care.

 1. 1. HUR COVID-19 HAR PÅVERKAT ÄLDRE MED HÖRSELNEDSÄTTNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Bahar Hassan; Tina Sorian; [2021-10-21]
  Nyckelord :Covid-19; äldre; Pandemier; SARS; MERS; Coronavirus; epidemie; Enkät; Hörselvård; Kommunikation; older; Pandemic; epidemic; Survey; Hearing care; Communication;

  Sammanfattning : Background: Covid-19 broke out in late December 2019 in the Chinese city of Wuhan; thevirus is spread between humans and between humans and animals. Globally, people areworried about to be affected by Covid-19, and there is a greater risk of older people dying dueto Covid-19 infection. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER

 3. 3. L2 listeners benefit from audiovisual information in the processing of Swedish vowels - A speech comprehension experiment with L1 and L2 listeners

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Helene Springer; [2021]
  Nyckelord :language processing; visual information; audiovisual speech perception; phoneme recognition; second-language sound contrasts; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis investigates the effect of visible articulatory movements on speech comprehension in L1 and L2 listeners of Swedish. Previous research found faciliatory effects on speech perception when speech was presented audiovisually in various settings and under diverse listening conditions for both L1 and L2 listeners. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av egenvård hos diabetes typ-2 patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Julia Gustafsson; Maria Vallberg; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; type-2; experience; nurse; self-care; Diabetes mellitus; type-2; egenvård; erfarenheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ-2 är en av de vanligaste folksjukdomar världen över, i Sverige uppskattas det till att ca 300 000 människor lider av sjukdomen. En stor del av behandlingen för människor med diabetes typ-2 är att ändra sina matvanor, fysisk aktivitet och att medicinera sig själva, detta kallas för egenvård. LÄS MER