Sökning: "Heart attack"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Heart attack.

 1. 1. Patienters upplevelser av att följa egenvårdsråd efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Gustavsson; Stina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Selfcare advice; heart attack; lifestyle change; individualized care; patient experience; Egenvårdsråd; hjärtinfarkt; livsstilsförändring; individualiserad vård; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den dominerande dödsorsaken i Sverige. För personen som drabbas är det en otäck händelse som påverkar individens livsvärld. Levnadsvanor såsom ohälsosamma matvanor, brist på daglig fysisk aktivitet samt tobaksanvändning är alla riskfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av information för att minska risken för återkommande hjärtinfarkt - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Andersson; Jennifer Boberg; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; lifestyle change; secondary prevention; information; Hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; sekundärprevention; information;

  Sammanfattning : Introduction: Every year 17,9 million people dies of myocardial infarction. People with cardiovascular disease have larger risks to be affected again, therefore it’s important with secondary prevention. Things like genetics, age and gender are things that we can´t affect, but some life changes lower the risk for another myocardial infarction. LÄS MER

 3. 3. Potentiella triggers till hjärtinfarkt under julhelgen : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anneli Olsson; Ida Thorén; [2021]
  Nyckelord :Trigger; Heart attack; Secondary prevention; Person-centered care; Trigger; Hjärtinfarkt; Sekundärprevention; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till död globalt. Kunskap idag påvisar att det finns ett antal modifierbara riskfaktorer där sjuksköterskan tillsammans med det multiprofessionella teamet har en nyckelroll i det sekundärpreventiva arbetet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nellie Davidsson; Cajsa Kamperin; Esther Wadenborg; [2021]
  Nyckelord :Empowerment; Fear; Heart attack; Information; Literature review; Relationship; Empowerment; Hjärtinfarkt; Information; Litteraturöversikt; Relation; Rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är ett tillstånd av emotionellt, fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och kan förändras efter en hjärtinfarkt. Sjuksköterskor kan uppleva samtal om sexuell hälsa som tabu, samtidigt önskar kvinnor information om sexuell hälsa. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och mäns erfarenheter efter en hjärtinfarkt : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Edling; Helena Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; experiences; survivors.; Hjärtinfarkt; erfarenheter; överlevare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans profession ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. En hjärtinfarkt är en omtumlande händelse och flera tusen drabbas varje år, för en sådan kris saknar ofta människor beredskap. LÄS MER