Sökning: "Heart rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Heart rehabilitation.

 1. 1. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 2. 2. Effekt av hjärtrehabilitationsprogram på fysisk aktivitet hos patienter efter hjärtinfarkt : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jesper Hedblom; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; fysisk aktivitet; följsamhet; hjärtrehabiliteringsprogram;

  Sammanfattning : Abstract Background: Physical activity is an important part of cardiac rehabilitation after a heart-attack, but the use and adherence of physical activity and cardiac rehabilitation programs have been shown to be low in previous research. Aim: To critically examine and compile the scientific evidence regarding the effect of cardiac rehabilitation programs on complience with physical activity. LÄS MER

 3. 3. BIOPSYKOSOCIALA EFFEKTER UNDER HJÄRTREHABILITERING HOS HJÄRTINFARKTPATIENTER MED KORT VÅRDTID : Single subject design

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Molnar; Michelle Omme; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Physical exercise in cardiac rehabilitation provides increased physical health and quality of life. The National Board of Health recommends physiotherapy-led cardiac rehabilitation training due to reduced heart-related mortality and shorter care time. LÄS MER

 4. 4. Fysisk träning och beteendeförändring vid hjärtsjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nichlas Lantz; Sebastian Malmström; [2020]
  Nyckelord :Aerobic capacity; Behavior; Continuous training; Effect of training; VO2peak; Aerob kapacitet; Beteende; Kontinuerlig träning; Träningseffekt; VO2peak;

  Sammanfattning : Background: A crucial part of rehabilitation of cardiovascular disease is to increase aerobic capacity. High intensity intervals are an emerging field in cardiac rehabilitation. Adhering to physical training has been shown to be quite hard for these patients. LÄS MER

 5. 5. Hanging on by a thread : Confronting mental illness and manifesting love through embroidery

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Maja Bäckström; [2020]
  Nyckelord :embroidery; textile craft; occupational therapy; eating disorders; body image; love;

  Sammanfattning : In this paper I investigate the emotional benefits of textile crafts in general and embroidery in particular. How can embroidery be used to express love and care for others? Can embroidery be used as a therapeutic tool? Using my own embroidery project Flower heart as a starting point, my research goes into craft as a manifestation of love, from handmade gifts in the 18th century to contemporary art, and crafting as a therapeutic medium, from rehabilitation of soldiers after WW1, to a recent study on 92 Finnish craft makers. LÄS MER