Sökning: "Heat measurement"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden Heat measurement.

 1. 1. Exhaust Temperature Modeling and Optimal Control of Catalytic Converter Heating

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Victor Petersson; [2019]
  Nyckelord :cold-start; catalyst heating; ignition retardation; GDI;

  Sammanfattning : After reaching its light-off temperature, the catalytic aftertreatment system plays a major part in maintaining emissions at low levels for vehicles equipped with combustion engines. In this thesis, modelling of the exhaust gas temperature is investigated along with optimal control strategy for variable ignition and exhaust valve opening angles for optimal catalytic converter heating. LÄS MER

 2. 2. Operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Rydgren; Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; observational study; patient safety; preventive nursing measures; quantitative; surgical team; Förebyggande omvårdnadsåtgärder; hypotermi; kvantitativ; observationsstudie; operationsteam; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi innebär att patientens kärntemperatur är under 36 grader. Alla patienter riskerar att bli hypoterma vid kirurgiska ingrepp om inga förebyggande åtgärder utförs. Det går att förebygga hypotermi med antingen värmetillförande åtgärder eller genom att bibehålla patientens normala temperatur. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of FLake’s Performance on Water Temperatures and Surface Heat Fluxes at Lake Erken, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Vasileios Savvakis; [2019]
  Nyckelord :Modelling; lakes; FLake; surface water temperature; surface heat fluxes; air-lake interaction;

  Sammanfattning : In many numerical weather prediction models, the presence of lakes is simulated crudely, with their effect being neglected in the resulting simulations. However, it has been shown how lakes effect not only their surrounding climate directly, but have an effect to the overall weather evolution and ecosystem. LÄS MER

 4. 4. Mechanical and Thermal Characterisation of Polymer Films Exposed to Filling Products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Erik Vu; [2019]
  Nyckelord :polymer technology; polymerteknologi; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Knowledge on how polymeric materials changes or is affected when exposed to products is of interest and importance for many commercial applications. Understanding the product interaction on packaging materials is the key to preventing errors and increasing the quality of products. LÄS MER

 5. 5. Energy efficiency in a renovated modern office with activity-based work style

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jesper Olausson; [2019]
  Nyckelord :DCV; energy efficiency; Closed-loop duct; thermal insulation supply ducts; Air conditioning; underfloor heating; energy audit; behovsstyrd ventilation; energieffektivitet; ringmatad ventilation; isolering av tilluftskanaler; komfortkyla; golvvärme; miljöbyggnad; energikartläggning;

  Sammanfattning : During renovation Ljusåret 2 was converted to a modern office with an activity based work style (ABW) with a Demand Controlled Volume (DCV) ventilation system connected to a closed-loop duct. Cooling is provided through air handling units and active water based beams, the underfloor heating system was kept. LÄS MER