Sökning: "Heavens Gate"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Heavens Gate.

 1. 1. Betydelsen av samhälleliga och historiska kontexter för sekters uppkomst : en jämförande studie av Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Veronika Lundgren; [2010]
  Nyckelord :sekter; manipulativa sekter; karismatiska ledare; Peoples Temple; Jim Jones; Jonestown; Heavens Gate; Marshall Applewhite; Bonnie Lu Nettles; Soltempelorden; Luc Jouret; Joseph Di Mambro;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att finna samhälleliga och historiska kontexter som sammanbinder Peoples Temple, Heavens Gate och Soltempelorden. Definitioner och beskrivningar av sekter, manipulativa sekter och karismatiska ledare presenteras. LÄS MER

 2. 2. Sekt, stat och apokalyptiskt våld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Pär Laurén; [2001]
  Nyckelord :sekt; sektens psykologi; kult; Peoples Temple; Branch Davidians; kollektivt självmord;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det fenomen som uppstår när en, mer eller mindre isolerad, grupp religiöst hängivna människor, hamnar i en så pass allvarlig konflikt med staten och dess instutitioner att våldsamheter uppstår. Fenomenet brukar gå under beteckningen fanatiskt religiöst våld, och är i dess västerländska tappning mer eller mindre synonymt med sekter och sekterism. LÄS MER