Sökning: "Heavy metal"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Heavy metal.

 1. 1. Distribution and mobilization of heavy metals at an acid mine drainage-affected region, South China

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Chen Luo; [2020]
  Nyckelord :acid mine drainage; arsenic; cadmium; geochemical modeling; heavy metals; lead; principal component analysis;

  Sammanfattning : Dabaoshan Mine Site (DMS) is the biggest polymetallic mine in South China. The Hengshi River receives acid mine drain (AMD) waste leaching from the tailings pond and run-off from the treatment plant which flows into the Wengjiang River, Beijiang River, before discharging into the Pearl River. LÄS MER

 2. 2. MAN BLIR INTE HÅRDROCKARE, MAN FÖDS TILL DET - Femininitet och maskulinitet bland kvinnliga hårdrocksmusiker i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alf-Tore Tyft; [2019-11-08]
  Nyckelord :hårdrock; heavy metal; maskulinitet; femininitet; performativitet;

  Sammanfattning : Metod och material: Kvalitativa intervjuerHuvudresultat: Studiens primära resultat är att informanterna inte betraktar hårdrockensmaskulinitet som manligt. Det musikaliska uttrycket passar dem för att energin,kraften och laissez faire-traditionen som utmärker genren passar deras personligheteroch smak. LÄS MER

 3. 3. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 4. 4. Prototype manufacturing of microwave components using plastic 3D printing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Björn Malmquist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ability to easily customize and produce specialized MW-components for research and industry is a real challenge and the need is identified, as standardized parts have limited use and can limit design freedom. This study aims at exploring if there are simple ways to manufacture rectangular X-band waveguides with operating frequency of 8-12GHz with novel polymer additive manufacturing and chemical metal deposition that can match Computer Numerical Control (CNC) manufactured rectangular metal waveguides in performance. LÄS MER

 5. 5. Spiral Groove Bearing Multiphysics Modeling

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Mohamed Yousri Abdelmeguid Mohamed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cone crushers are widely used in the mining, mineral processing and quarrying segments of the industry to crush ores and large rocks. In such machinery, the load to be carried is rather heavy and the motion is gyratory which creates a need for a bearing set that can withstand such severe conditions. LÄS MER