Sökning: "Hebreiska Bibeln"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Hebreiska Bibeln.

 1. 1. “The choice of a place is never random” : Narratologisk analys med fokus påökenmotivet i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Silvia Kramer; [2019]
  Nyckelord :Narratologisk analys; ökenmotiv; Genesis; Första Kungabok;

  Sammanfattning : Den Hebreiska Bibeln återspeglar en mångsidighet och rikedom av olika handlingar, människor och platser. Narrativens författare använde sig av stilmedel, metaforer och motiv för att förkunna och förmedla Guds vilja för världen. LÄS MER

 2. 2. Guds andedräkt ger liv : En jämförelse av begreppen neshama och ruach

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Petra Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Exegetik; neshama; ruach; andedräkt; synonymitet; skapelse; syndaflod;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka de hebreiska begreppen neshama och ruach och att jämför dessa med varandra. Neshama är ett sällsynt begrepp som bara används 24 gånger i den hebreiska bibeln. Ruach däremot är ett vanligt begrepp som används 378 gånger. LÄS MER

 3. 3. Mellan raderna : En studie om flickor i hebreiska bibeln

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linnea Lind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den historiske Johannes döparen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Thomas Loréhn; [2017]
  Nyckelord :Historiske Johannes döparen;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör en historisk undersökning av Johannes döparen. Frågeställningen är vad den historiske Johannes hade för mål med sin verksamhet och slutsatsen är att Johannes uppmanade till en symbolisk flykt från en reell nära förestående katastrof som uppfattades vara Guds straff för att landet fördärvats av synd. LÄS MER

 5. 5. “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.” (Lev 18:22, 20:13) – Come again?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Simon Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; homosexuality; cultural appropriation; hermeneutics; Old Testament; Hebrew Bible; male same-sex; bans; third book of Moses; Holiness Code; implications; Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; homosexualitet; kulturell appropriering; hermeneutik; Gamla testamentet; Hebreiska Bibeln; samkönat sex; förbud; tredje Mosebok; Helighetslagen; implikationer;

  Sammanfattning : This paper investigates Leviticus 18:22 and 20:13 from the perspective of the hermeneutical implications of their historical context appropriated into a modern contextual understanding and possible application. To do this, four prominent historical theories (relating the ban to procreation, idolatry, against nature/the order of creation, and Canaanite practices) of the origin of the verses, and the ban therein, are chosen to be analysed. LÄS MER