Sökning: "Hedberg Amanda"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hedberg Amanda.

 1. 1. Övergångar i förskolans verksamhet – ett avbrott eller undervisning? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångssituationer i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hedberg Amanda; Matsson Stina; [2023]
  Nyckelord :Aktivitet; förskolan; förskollärare; strategier; övergångar.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångar mellan aktiviteter i förskolans verksamhet. I denna kvalitativa studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Studiens resultat har analyserats utifrån teoretiska begreppen pedagogisk takt och pedagogisk eftertänksamhet. LÄS MER

 2. 2. Using Augmented Reality for cross-training in manufacturing to facilitate labor flexibility - A case study

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda-Karin Hedberg; Elin Mellberg; [2022]
  Nyckelord :Augmented Reality; Labor Flexibility; Cross-training; Operator Involvement;

  Sammanfattning : The ability to be flexible will be of great importance to stay competitive as a manufacturing company, and the human operator is a key resource to rapidly respond to changes within manufacturing. Creating a cross-trained workforce where the operators have the ability to rotate between tasks is a strategy to increase the labor flexibility, which in turn can increase the manufacturing flexibility. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer som har hjärntrötthet efter stroke.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Eva-Karin Hedberg; Amanda Granberg; [2020]
  Nyckelord :slaganfall; mental trötthet; mental fatigue; arbetsterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : I Sverige insjuknar ca 25 000 människor varje år i stroke och en vanlig konsekvens är hjärntrötthet. Det finns forskning kring hjärntrötthet men begränsad forskning om hur arbetsterapeuter arbetar med dessa individer. LÄS MER

 4. 4. Det upphöjda och det triviala : En kritisk diskursanalytisk undersökning om hur manliga och kvinnliga soloartister representeras i svenska morgon- och kvällstidningars konsertrecensioner under 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Amanda Fyrén; Henrik Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Representationer; stereotyper; recension; kritisk diskursanalys; kritisk lingvistik; män; kvinnor; genus; populärkultur; hög och låg kultur;

  Sammanfattning : This study aims to examine the representation of male and female solo artists, based on reviews of their concerts, found in Swedish newspapers using the method of Critical Discourse Analysis, CDA, with tools of critical linguistics. This is to illustrate how male and female solo artists are represented in morning- and evening papers, and to see if there are differences or similarities between the representations, depending on which newspaper it is from. LÄS MER

 5. 5. Färg möter förväntningar : - en kvantitativ studie om hur färg påverkar förväntningarpå ett restaurangbesök

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Lina Gudmundson; Amanda Hedberg; [2018]
  Nyckelord :​Servicekvalitet; Förväntningar; Färg; Restaurang; Varma färger; Kalla färger;

  Sammanfattning : Bakgrund: ​Tjänstesektorn växer i takt med att svenskar spenderar mer pengar än någonsinpå restaurangbesök. Hur färgsättning i ett servicelandskap påverkar förväntningar av ett restaurangbesök är mindre studerat. Förväntningar på ett restaurangbesök kan skapas genom exempelvis marknadskommunikation såsom sociala medier. LÄS MER