Sökning: "Hedda Seebass Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hedda Seebass Svensson.

  1. 1. KLAR(N)A? FÄRDIGA? SMOOOTH. En retorisk analys av Klarnas kommunikation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Julia Mohn; Hedda Seebass Svensson; [2023-03-10]
    Nyckelord :Varumärke; positionering; differentiering; kändisar; retorik;

    Sammanfattning : Executive summary Klarna is a Swedish fintech company founded in 2005 by three students at the Stockholm School of Economics. The company's aim was to make it safer and easier for people to shop online. Today, Klarna's overall goal is still to make online payments simple, secure and flexible. LÄS MER