Sökning: "Hedda Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hedda Svensson.

 1. 1. "Vi bantar inte!... Vi bygger fysik!" : en diskursanalys av Den Stora Hälsoresan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hedda Törntorp; Mia Svensson Spetz; [2021]
  Nyckelord :Genus; disciplinering; självkontroll; normer; kroppsuppfattning; diskursanalys; träning hälsa; maskulinitet; femininitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker programmet Den stora hälsoresan som har sänts på Kanal 5 och Dplay 2020. I programmet får sex välkända svenska offentliga personer ta del av ett tränings- och kostprogram vid namn 16 weeks of hell som är grundat av tränaren Tony Andersson. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER