Sökning: "Hedda Trönnberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hedda Trönnberg.

 1. 1. Ordering and inventory control at ARPS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Hedvig Orvenholt; Hedda Trönnberg; [2020]
  Nyckelord :Inventory control; order planning; production planning; cost-optimal; cost efficiency; quantity discounts; storage limitation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title Ordering and inventory control of raw materials at AR Packaging Systems Authors Hedda Trönnberg and Hedvig Orvenholt Supervisors Ph.D. Jan Olhager, Lund University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Management and Logistics Max Ivarsson, Supply Chain Specialist, AR Packaging Systems AB Examiner Ph.D. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER