Sökning: "Hedda von Heideken"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hedda von Heideken.

 1. 1. E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B : Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda von Heideken; Nina Höglund; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Retail; Food and Beverage; Meeting Place; Market Analysis; E-handel; Detaljhandeln; Mat och Dryck; Mötesplats; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : People are becoming more digital today, and are spending the majority of their time behindscreens. Because of this, the importance to socialize have become more prominent. In thisdigital era, more businesses are establishing online. A structural reformation in the retailmarket is inevitable. LÄS MER

 2. 2. Vilken upplåtelseform ska medborgaren välja mellan hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenhet. : En jämförande ekonomisk analys med exempel från Lidingö.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kimberly Olsson; Hedda Von Heideken; [2017]
  Nyckelord :Dalénum; cash flows analysis; house purchase; mortgage loan; form of tenure; Dalénum; kassaflödesanalys; bostadsköp; bolån; upplåtelseform;

  Sammanfattning : Idag råder en bostadsbrist på Stockholms bostadsmarknad som det inte finns en snabb hållbar lösning på. Ofta talas det om att det är omöjligt att erhålla ett förstahandskontrakt till en hyreslägenhet, vilket leder till att andrahandsmarknaden och den svarta marknaden växer. LÄS MER