Sökning: "Hedemyr"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Hedemyr.

 1. 1. En uppgörelse med unkna ideologiers våld

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Marika Hedemyr; [2014-07-17]
  Nyckelord :koreografi; performance; utsagoposition; språk; dans; konstnärlig praktik; choreography; performance; position of utterance; language; dance; artistic practice;

  Sammanfattning : Hedemyr’s project has been about finding a meaningful position of utterance and a language for her practice. The general theme is performative art in public spaces.This text is a meta-narrative about this development and transformation process. LÄS MER

 2. 2. Soil organic carbon and infiltrability in relation to distance from trees (Vitellaria paradoxa) with and without termite mounds in a parkland of central Burkina Faso

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Klara Hedemyr Joelsson; [2012]
  Nyckelord :Burkina Faso; parkland; agroforestry; trees ; Vitellaria paradoxa; termites; steady-state infiltrability; double-ring infiltrometer; bulk density; carbon content; macro-porosity;

  Sammanfattning : In semi-arid Burkina Faso access to water is crucial for crop-growth. Most common cropping system in the region is parklands, where crops are grown in association with trees. LÄS MER

 3. 3. Skatteverkets utredningsskyldighet vid skattetillägg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Martin Eriksson; Alexander Hedemyr; Erik Larsen; [2006]
  Nyckelord :Skatterätt; Utredningsskyldighet; Uppsats Skatterätt och ekonomi Karlstad 2006;

  Sammanfattning : Skattetillägget som en administrativ sanktionsavgift infördes i Sverige år 1972. Anledningen till att ett sådant system infördes var dels att säkerställa att de skattskyldiga fullgjorde sin uppgiftsplikt och dels minska belastningen på domstolarna. LÄS MER