Sökning: "Heder"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet Heder.

 1. 1. Hederns plats i svenskämnet : En didaktisk litteraturanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Jennifer Bissas; [2024]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; svenskämnesdidaktik; litteraturundervisning; postkolonial teori; erfarenhetspedagogik;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks den didaktiska potentialen i två verk som behandlar temat hedersrelateratvåld och förtryck. Det är en känslig samhällsfråga som kan leda till stigmatisering av folkgrupper eller personer med vissa religiösa trosuppfattningar. LÄS MER

 2. 2. Heder i skolan : Utmaningar och strategier för att hantera hedersrelaterade frågor inom skolvärlden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marcus Vazdekis; Nancy Hassan; [2024]
  Nyckelord :Heder; Skola; Våld; Hederskultur; Hedersrelaterad; Hedersproblematik.;

  Sammanfattning : Honour, a complex and in alot of ways scientifically unexplored topic, has caused a great debate in Swedish politics and media. A concept that has not only been a societal and judiciary issue but also a great challenge in Swedish schools; a place where knowledge, tolerance and respect is to be provided while battling the balance between discrimination and freedom of speech. LÄS MER

 3. 3. Mitt namn, deras heder : - En kvalitativ studie om socialtjänstens hantering av unga flickor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nemi Niveri; Elana Alwan; Alisa Bejtja; [2024]
  Nyckelord :Honor killings and oppression; Honor related violence; honor related crimes; social work; hedersrelaterat våld; heder; Socialtjänsten; unga flickor; hederskontext;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar huvudsakligen på socialtjänstens arbete med att säkerställa unga flickors frihet och rättigheter något som varje individ har i Sverige. Syftet med studien är att belysa ramverket inom socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld (HRV) och hur detta påverkar socialarbetare i deras interaktion med unga flickor som lever i en hederskontext. LÄS MER

 4. 4. Flickors våldsutsatthet i 2 § LVU domar med hederskontext : - utifrån ett genus- och maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Arax Adjemian; Olivia Berglund; [2023]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld; flickor; LVU; makt; genus;

  Sammanfattning : Studien syftar till att med hjälp av ett genus- och maktperspektiv nå en djupare förståelse förflickors utsatthet i åldrarna 9-18 som lever i en hederskontext genom att studera 2 § LVUdomar från åren 2021 och 2022. Studien utgörs av en kvalitativ ansats bestående av 34 domarfrån svenska förvaltningsdomstolar och kammarrätter från årtalen 2021-2022. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig könsstympning, en maktutövning - En kvalitativ studie om kvinnors livskvalité efter könsstympning : FGM, an Exercise of Power - A Qualitative Study on Women's Quality of Life After Female Genital Mutilation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Salsabiela Ibrahim; [2023]
  Nyckelord :Könsstympning; makt; kvinna; flicka; ingrepp;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to increase knowledge about female genital mutilation by using stories from circumcised women to shed light on the background of the practice's continuation and its consequences for women's quality of life. Through qualitative interviews with women and a theoretical framework that includes concepts of stigma, back stage/front stage, power, and honor, women's experiences of genital mutilation were examined. LÄS MER