Sökning: "Hedersbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Hedersbrott.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Regeringens förslag om ett särskilt hedersbrott : – En analys av hedersproblematiken i relation till straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nila Azizi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Införandet av heder som brottsrubricering och särskild försvårande omständighet – Diskussion och analys av lagförslaget och direktivet utifrån de rättsstatliga kriterierna vid kriminalisering i SOU 2013:38.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :Hedersbrott; hedersrelaterat våld och förtryck; hederslagstiftning; kriminalisering; nykriminalisering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Behovet av att komplettera det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Wester; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; hedersbrott; hedersmotiv; straffvärde; försvårande omständighet; kriminalisering; brottsoffer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this study, two suggestions on combating honour-related violence and oppression are evaluated. The suggestions are to introduce a legal provision concerning acts committed with an honour motive and to introduce honour motives as a specific aggravating circumstance. LÄS MER

 5. 5. I hederns namn - En studie om rättssystemets hantering av hedersrelaterat våld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Peter Holmer; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hedersvåld; hedersrelaterat våld; hedersbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är ett ämne som engagerar. Förutom att ämnet debatteras flitigt i massmedia höjs regelbundet röster om att våldet borde särkriminaliseras, t.ex. genom ett införande av hedersmotiv som särskild straffskärpande grund. LÄS MER