Sökning: "Hedersförtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Hedersförtryck.

 1. 1. På heder och samvete : En kvantitativ undersökning om polyviktimisering, psykisk ohälsa samt utsatthet för mobbning bland tonåringar som utsätts för hedersförtryck.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Dennis Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Honor oppression; Poly-victimization; Mental illness; Bullying; Adolescences.; Hedersförtryck; Polyviktimisering; Psykisk ohälsa; Mobbning; Tonåringar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hedersrelaterat våld och förtryck är en angelägen folkhälsofråga innebärande negativa konsekvenser för berörda individer inklusive barn och unga. En förekommande form av hedersförtryck är barn och tonåringar som inte får välja sin framtida partner. LÄS MER

 2. 2. Skolans arbete med hedersrelaterad problematik- Om hur skola, socialstyrelse och polismyndigheten arbetar med hedersproblematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tara Salim; Rebar Karim; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterad problematik; heder och skam; Hedersförtryck och våld; könsstympning religionskunskap; livsfrågor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att behandla hedersrelaterad problematik där fokus ligger på hur skolan arbetar förebyggande samt agerar vid fall av hedersproblematik. Dessutom undersöks hur samarbetet mellan skola, socialstyrelsen och polismyndigheten ser ut. LÄS MER

 3. 3. "Hedersförtryckets" Stridande Konstruktioner : En diskursteoretisk studie om konstruktionen av ”hedersförtryck” som kultur och religion, patriarkalt förtryck eller som del av rasismens stereotypisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; hedersförtryck ; rasism; patriarkalt förtryck; kulturellt förtryck; religiöst förtryck;

  Sammanfattning : Hur ”hedersförtryck” ska benämnas har sedan 90-talet utgjort grunden för en konfliktfylld diskussion i Sverige. Sommaren 2015 publicerar Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, en debattartikel om ”hedersförtryck” och fundamentalismens utbredning i socialt utsatta förorter. LÄS MER

 4. 4. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 5. 5. De hedersutsatta : en kartläggning av hederskulturen och dess uttryck bland 15-16 åringar i centrala Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Höijer; Linda Nalén; [2019]
  Nyckelord :Hederskultur; hedersförtryck; kontroll; begränsningar; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga hederskulturen och dess uttryck bland 15- 16 åringar i centrala Umeå, samt att undersöka om det finns någon skillnad mellan könen avseende dessa uttryck. Studien har en kvantitativ ansats, där digitala enkäter med totalt 15 frågor delades ut till 205 ungdomar i årskurs 9 på kommunala skolor i centrala Umeå. LÄS MER