Sökning: "Hedersmord"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Hedersmord.

 1. 1. Hederns lagar

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Tania Kashkol; [2021]
  Nyckelord :Hedersrelaterat brott; hedersbrott; hedersmord; kvinnofrid; hedersförtryck;

  Sammanfattning : In 2020, it has been confirmed that approximately 240,000 people in Sweden are exposed to some kind of honor-related violence that can, in the worst case, lead to another persons death. The report claims that the dark figure is much higher than what the existing figures show. In this essay there will be a couple of cases that will be presented. LÄS MER

 2. 2. A comparative discourse analysis of honor-based violence in a Swedish media context

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Fredrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence; honor culture; Sweden; majority; minority; violence; honor killings; kvinnomord; hedersvåld; hederskultur; hedersrelaterat våld; hedersmord;

  Sammanfattning : This thesis aims to highlight the complexity of honor-related violence and femicide in Swedish society and how it is represented in media based on who the victim and perpetrator is depending on ethnic and religious backgrounds. The thesis will be based on a comparative discourse analysis of forty Swedish media articles concerning honor killings (hedersmord) and femicide (kvinnomord) in Swedish translated to English. LÄS MER

 3. 3. Hederskultur på film : En kvalitativ filmanalys om allmänhetens bild av hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Jacobsen; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; filmanalys; problematisering; WPR;

  Sammanfattning : Diskussionen kring hedersproblematiken kom inte igång förrän den fanns mitt bland oss, och tre hedersmord har kommit att utmärka starten för det sociala arbetet i Sverige med hederskulturer. Det är ett internationellt fenomen, men även nationellt definieras det så pass olika att det finns svårigheter i utformandet av konkreta handlingsstrategier. LÄS MER

 4. 4. Hur porträtteras hedersmord i svenska media under tidsperioden 2015-2016. En diskursanalys.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Wilma Åberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; Hedersmord; Media; Dagstidningar; Sverige; Diskursanalys; Immigration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har ett stort utrymme i allmänheten och är ofta det första som bildar en uppfattning hos läsaren om specifika nyhetshändelser. Hedersmord har på senare år fått stort medialt utrymme. LÄS MER

 5. 5. Symboliskt våld : Fadimes öde beskrivet utifrån Bourdieu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Frid; [2020]
  Nyckelord :hedersmord; symboliskt våld; Bourdieu; Fadime; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att besvara om Bourdieus teori om symboliskt våld stämmer på ettav Sveriges mest uppmärksammade hedersmord på Fadime Sahindal.Den frågeställning som kommer att besvaras är följande:• Hur kan Fadime Sahindals historia beskrivas utifrån Bourdieus teori omsymboliskt våld?• På vilkets sätt yttrar sig våldet mot Fadime Sahindals utifrån teorin omsymboliskt våld?• Hur skildras Bourdieus beskrivning av könsrollerna i historien om Fadime? . LÄS MER