Sökning: "Hedersrelaterad brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hedersrelaterad brottslighet.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Behovet av att komplettera det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Wester; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; hedersbrott; hedersmotiv; straffvärde; försvårande omständighet; kriminalisering; brottsoffer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this study, two suggestions on combating honour-related violence and oppression are evaluated. The suggestions are to introduce a legal provision concerning acts committed with an honour motive and to introduce honour motives as a specific aggravating circumstance. LÄS MER

 3. 3. Kollektivt ansvar – Kollektiva perspektiv på straffrättens ansvarslära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Jonsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffrättens ansvarslära; kollektivt ansvar; collective responsibility; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prohibited actions in which several individuals are contributing, are not uncommon and there are clear legal rules in how the courts are supposed to treat these particular questions. What I am illustrating in this thesis is, however, actions that can not be seen as actions performed by an individual, but rather by a group. LÄS MER

 4. 4. Under ytan: Straffrättens grundantaganden i förhållande till hedersmotivet och kulturella motiv i övrigt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Smakowski; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; law; heder; hedersmotiv; hedersrelaterad brottslighet; kultur; kulturella motiv; rättssubjekt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 9th of March 2017 the Swedish government initiated an investigation in order to consider and decide whether to include a cultural inflicted honor motive as an aggravating circumstance in the assessment of criminal penal value. The Committee in charge of the investigation was appointed certain guidelines in which the honor culture is described as an aggravated social problem, causing both physical and mental harm. LÄS MER

 5. 5. I hederns namn - En studie om rättssystemets hantering av hedersrelaterat våld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Peter Holmer; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hedersvåld; hedersrelaterat våld; hedersbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är ett ämne som engagerar. Förutom att ämnet debatteras flitigt i massmedia höjs regelbundet röster om att våldet borde särkriminaliseras, t.ex. genom ett införande av hedersmotiv som särskild straffskärpande grund. LÄS MER