Sökning: "Hedersrelaterat våld"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden Hedersrelaterat våld.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER

 3. 3. Skola och heder : Skolkuratorers handlingsutrymme i ärenden gällande hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Valmire Skanelid; Alexsandra Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Honor-related violence; school curators and honor-related violence and oppression; honor and school; honor; honor violence and oppression; Hedersrelaterat våld; skolkuratorer och hedersrelaterat våld och förtryck; heder och skola; heder; hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how school counselors perceive their competence and knowledge regarding honor-related violence and whether it in turn affects their ability and opportunities to draw attention to these young people. We also want to find out how school counselors, based on their knowledge, deal with suspicions of honor-related violence and oppression. LÄS MER

 4. 4. Uppbrottsprocessen från hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kvinnans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Oliwia Carlström Mårtensson; Rebecka Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Honour-related violence and oppression; honour violence and oppression; honour; honour violence; the leaving process.; Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld och förtryck; heder; hedersvåld; uppbrottsprocessen.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the leaving process of girls, who have been exposed to honor-related violence and oppression, thereby creating knowledge to provide suitable and useful support for these women. The theories we have used in this study is shame, guilt and the process of role exit. LÄS MER

 5. 5. ”Vi är bara ute och släcker bränder hela tiden” : En kvalitativ studie om verksamheters arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Andtbacka; Anna Grimborg; [2021]
  Nyckelord :Honor-related violence and oppression; The context of honor; Patriarchal social structures; Crime prevention efforts; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hederskontext; Patriarkala samhällsstrukturer; Brottspreventiva insatser;

  Sammanfattning : People living with honor-related violence and oppression has in many cases a limited room for maneuver. Even though it exists several organizations today that work to support vulnerable people in Sweden, the problems remain. LÄS MER