Sökning: "Hedonik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hedonik.

 1. 1. Hedonic and aesthetics above all? : Användares aktivitet på Instagram och hur de påverkas av influencers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bruce; Malin Åström; [2020]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; Sociala Medier; Hedonik; Instagram; Influencer; Estetik;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines what hedonic values influence female Instagram users to interact with influencer’s Instagram content. Furthermore, we examine what hedonic needs female Instagram users might find meaningful and if those needs can lead to activity on an influencer’s Instagram account. LÄS MER

 2. 2. Pragmatiska och hedoniska egenskapers betydelser för användarupplevelsen av Netflix navigationssystem : en studie gjord på streamingtjänsten Netflix baserad på användartester och AttrakDiff

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sanna Åfalk; Amanda Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Användarupplevelse; pragmatik; hedonik; navigationssystem; användbarhet; Netflix; streamingtjänst;

  Sammanfattning : Due to the increased consumption of video streaming services, the user’s requirements increase, which strengthens the demands on the services and requires a well-functioning navigation system. This study aims to examine the user experience (UX) of the navigation system on the streaming service Netflix. LÄS MER