Sökning: "Hedqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Hedqvist.

 1. 1. Skriva för hand – viktigt på riktigt? : En studie om elevers förmåga att skriva för hand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hanna Hedqvist; [2019]
  Nyckelord :skriva för hand; handwriting; mellanstadiet; capacity theory of writing; cognitive load theory; skolframgång;

  Sammanfattning : Jag har i denna studie haft som syfte att undersöka hur förmågan att skriva för hand ser ut för elever i mellanstadieålder i en svensk grundskola. Mitt syfte har också varit att undersöka om det finns ett samband mellan förmågan att skriva för hand och förmågan att skriva med textkvalitet. LÄS MER

 2. 2. Industrins digitalisering - arbetarnas upplevda IT-stress : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Sara Hedqvist; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; IT stress; IT related stress; digitization of industry; Industrial workers and IT stress; Industri 4.0; IT-stress; IT-relaterad stress; digitaliseringen av industrin; Industriarbetare och IT-stress;

  Sammanfattning : Background: Information technology (IT) is today a large part of our everyday life and it is here to stay, develop and become an even larger part of our society. Today's industries are investing to digitize the industry for a sustainable future for both man and the environment. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av salutogen fokuserad vård- och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Izabelle Hedqvist; [2019]
  Nyckelord :Salutogenic approach; SOC; retirement homes; the elderly.; Salutogent synsätt; KASAM; vård- och omsorgsboende; äldre;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The purpose of this study was to investigate how older people perceive how salutogenically focused work acts on their retirement homes and how their behavior is affected by it. Method: An inductive approach with semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Det digitala mötet : Personcentrerad samordnad vård- och omsorgsplanering via videokonferens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Ann-Therese Hedqvist; [2018]
  Nyckelord :Coordinated care planning; video conference; distance meeting; person-centered care; Samordnad vård- och omsorgsplanering; videokonferens; distansmöte; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir allt äldre och fler bor kvar i hemmet med behov av vård- och omsorgsinsatser. Då dessa personer av någon anledning vårdats på sjukhus och skall återgå till hemmet görs en vård- och omsorgsplanering för att patienten ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. LÄS MER

 5. 5. Challenges and opportunities with using cognitive computing for mapping personal data in order to help comply with the GDPR

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Lukas Hedqvist; Henrik Månsson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; personal data; cognitive computing; unstructured data; mapping data; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world is becoming more digital, the use of data is rapidly increasing. To protect all EU citizens from privacy and data breaches, the regulations will become stricter. The General Data Protection Regulation (GDPR) will become effective on the 25th of May 2018. LÄS MER