Sökning: "Hedvig Ågren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hedvig Ågren.

 1. 1. En plats i Paradiset : gestaltning av en naturhamn i Stockholms skärgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hedvig Lindblom Ågren; [2016]
  Nyckelord :Stockholms skärgård; naturreservat; gestaltning;

  Sammanfattning : Statusen naturreservat ger skydd åt ekologiskt och socialt betydelsefulla naturområden. Dessa platser brukar anpassas för att besökare tryggt ska kunna vistas på och utforska platserna, och få uppleva en relativt ostörd naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Slakthusområdet : en gestaltning enligt Jane Jacobs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hedvig Lindblom Ågren; [2014]
  Nyckelord :Jane Jacobs; Kevin Lynch; slakthusområdet; stadsplanering; Stockholm;

  Sammanfattning : Slakthusområdet i södra Stockholm står inför stora förändringar. Sten Nordin, ett borgarråd i Stockholms kommun, har gjort lösa löften till företag som IKEA och IKANO för att låta dem etablera sina varuhus, hotell och liknande i området. LÄS MER