Sökning: "Hedvig Åkesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hedvig Åkesson.

 1. 1. Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hagman; Hedvig Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorepresentation; utbildning; kön; Lena Wängnerud; regeringen; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. LÄS MER

 2. 2. Politisk poesi - poetisk politik : En undersökning av Hedvig Charlotta Nordenflycht, Sonja Åkesson och Athena Farrokkhzads sätt att belysa politiska frågor i sin poesi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Freja Wagner; [2016]
  Nyckelord :Politisk poesi; Hedvig Charlotta Nordenflycht; Sonja Åkesson; Athena Farrokkhzads;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. When does the protein profile in milk normalize after antibiotic treatment against clinical mastitis?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Hedvig Åkesson; [2010]
  Nyckelord :casein; mastitis; capillary electrophoresis; capillary zone electrophoresis; protein;

  Sammanfattning : Concentration of protein in bovine milk is one of the most significant milk quality parameters, to a large extent determining the price for milk to the producer. Mastitis is a common disease among dairy cows, negatively affecting not only milk yield but also milk protein composition. LÄS MER