Sökning: "Hedvig Örden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hedvig Örden.

 1. 1. "...or else, they lie around" Time, space and the everyday in post-independence Dublin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Ördén Johansson; [2014]
  Nyckelord :heidegger; lefebvre; space; time; irish politics; dublin; the everyday; dwelling; bhabha; urban politics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall aim of the essay is to understand the time and space of the everyday through a critical hermeneutical approach. Specifically, the analysis focuses on post-independence Dublin. Three theoretical conceptualisations of the everyday are discussed. LÄS MER

 2. 2. Det moderna krigets janusansikte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Ördén Johansson; [2013]
  Nyckelord :Rousseau; drönare; tortyr; Abu Ghraib; kropp; krig mot terrorismen; rationalitet; modernitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to understand the War on Terror, specifically Obama’s drone war and the torture at Abu Ghraib, through the lens of The Second Discourse (1754) by Jean Jacque Rousseau. In the process I shed new light on Rousseau’s work. LÄS MER

 3. 3. Mot framtiden! En betraktelse av progressionen och Den Andres kropp

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Ördén Johansson; Marina Fransson; [2012]
  Nyckelord :modernitet; progression; kolonialism; den andre; slaveri; hobbes; hegel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen ämnar vi förstå modernitetens fixering vid progressionen och hur den kommer till uttryck i förhållande till det som ligger bortom staten och det agerande subjektet: Den Andres kropp. Filosofen Thomas Hobbes tankegångar om den moderna staten i Leviathan (1651) samt Friedrich Hegels förståelse av subjektets förutsättningar i Andens Fenomenologi (1807) utgör det metateoretiska rastret för analysen. LÄS MER