Sökning: "Hedvig Karlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hedvig Karlsson.

 1. 1. Att överleva hjärtstopp : Hjärtstoppsöverlevares självskattade hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Heimdahl; Hedvig Karlsson; [2019]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; health; quality of life; aftercare; Hjärtstopp; överlevare; hälsa; livskvalitet; eftervård;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund Hjärtstopp är förknippat med hög dödlighet. Eftersom antalet överlevare ökar är det betydelsefullt att få en förståelse för vilken typ av hälsoproblematik och livskvalitet som överlevare innehar. Syfte Syftet är att beskriva självskattade hälsoproblem hos personer som överlevt hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. ”People, planet, profit” : En studie om konsumentens förmåga att värdera ett modeföretags hållbara marknadsföring och CSR-kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hedvig Roman; Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Sustainable marketing; CSR-communication; Greenwashing; legitimacy theory This research paper is written in Swedish; Hållbar Marknadsföring; CSR- kommunikation; Greenwashing; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Collapse of the textile factory Rana Plaza, among other disasters, has been a wake up call for the textile industry. These disasters, in combination with other factors, have resulted in raised consciousness regarding sustainability through a social and environmental perspective. LÄS MER

 3. 3. Vad prioriteras, eleverna eller budgeten? : En fallstudie av en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexandra Lagerholm; Hedvig Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Controller; budget; fallstudie;

  Sammanfattning : Sammanfattning       Ämnesfördjupande arbete Ekonomihögskolan, Civilekonomprogrammet, Controllerfördjupningen Linnéuniversitetet, Växjö Titel: Vad prioriteras, eleverna eller budgeten? - En fallstudie av en kommunal verksamhet Författare: Alexandra Lagerholm & Hedvig Lindgren Handledare: Anders Jerreling Examinator: Fredrik Karlsson En begränsad ekonomi och ökade statliga krav har bidragit till att kommuner idag tvingas prioritera hårdare än tidigare. Dessa prioriteringar förtydligas i kommunens budget. LÄS MER