Sökning: "Hegel"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Hegel.

 1. 1. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 2. 2. L’ALIENATION DANS LA SOCIETE SELON HOUELLEBECQ ET CAMUS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malena Skanne; [2019-04-09]
  Nyckelord :franska; Houellebecq; aliénation; Camus; l’Étranger; La Carte et le Territoire; littérature; Rousseau; Hegel; Marx; la théorie de l’absurde; Jaeggi; philosophie; Peters; résonance;

  Sammanfattning : This study wants to examine the presence of alienation in the principal characters in the novel La Carte et le territoire (2010) by Michel Houellebecq. The characters are considered as different by people surrounding them, they are solitairy and strangers in society. LÄS MER

 3. 3. Refugees, Othering, and Acculturation in Athens: How Can the “Other” Possibly Integrate?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Kathryn Dyas; [2019]
  Nyckelord :integration; othering; uneven geographies; Athens; refugees; acculturation strategies; Greece; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past ten years, Greece has been hit by two “crises”. The first, an economic crisis in 2009, which consisted of a series of bailouts from the European Commission, European Central Bank, and the International Monetary Fund, leading to a trend of anti-Greek sentiment within the EU. LÄS MER

 4. 4. Kraftens biologi : En läsning av Hegels ”Kraft och förstånd” utifrån Leibniz organiska världsbild

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Wilhelm Tham; [2018]
  Nyckelord :Leibniz; Hegel; force; understanding; self-consciousness; biology; organicism; Leibniz; Hegel; kraft; förstånd; självmedvetande; biologi; organicism;

  Sammanfattning : This work seeks to trace the influence of G.W. Leibniz on G.W. LÄS MER

 5. 5. Negativ dialektik och försoning : Om framställningsformen som "filosofins idé" hos Theodor Adorno

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Amanda Winberg; [2018]
  Nyckelord :Theodor Adorno; Negativ dialektik; icke-identitet; identitet; Hegel; försoning; framställning; konstellation; essä; Alison Stone;

  Sammanfattning : I och med det allmänna mottagandet av Theodor Adornos filosofiska projekt har filosofins framställningsform, "der Darstellung", ofta kommit att betraktas som betydelsefull för projektets realisering. I introduktionen till ett av Adornos viktigaste verk om logik och ontologi, Negative Dialektik, publicerat för första gången 1966, skriver han att "…the presentation of philosophy is not an external matter of indifference to it but immanent to its idea. LÄS MER