Sökning: "Hegemonisk Femininitet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Hegemonisk Femininitet.

 1. 1. ”Ni kan bli två kvinnor i en” Bilden av yrkeskvinnor och yrkeslivet i svensk dampress på 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Karin Thelander; [2020]
  Nyckelord :damtidningar; dampress; Damernas Värld; femininitet; hegemonisk femininitet; yrkeskvinna; pariafemininet; yrkesliv; förvärvsarbete; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats -En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta inom ett industriyrke

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Klara Dau; Erica Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Male-dominated workplace; industry; sex; gender; women; experiences.; Mansdominerad arbetsplats; industribransch; kön; genus; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze women's experiences of working in a male-dominated workplace in an industrial profession. This will be analyzed with help of three questions: What benefits do women experience of working in a male-dominated workplace? Do women experience any difficulties of working in a male-dominated workplace? How do women handle any challenges and obstacles in the workplace as a consequence of being a minority? To answer the study's purpose and questions, a qualitative method has been used where five women in the same workplace were interviewed. LÄS MER

 3. 3. BEGRÄNSANDE MENINGSERBJUDANDEN : En diskursanalys av hur genus konstrueras i två läroböckeri samhällskunskap för grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stefan Langendorf; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; läromedelsanalys; genus; könsroller; samhällskunskap; lärobok; värdegrund; norm;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av de skrivningar i skolans styrdokument som framhåller vikten av att gepojkar och flickor samma förutsättningar och inte begränsas av stereotypa könsroller syftardenna studie till att undersöka hur genus konstrueras i två läroböcker i samhällskunskap förgrundskolans årskurs 7-9. Den huvudsakliga metoden har varit en diskursanalys med endiskursteoretisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Strikingly feminine - En kritisk diskursanalys av genusbias inom historisk självskadeforskning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elsa Vega; Ami Larsen; Anna Skarler; [2019]
  Nyckelord :Genus; Genussystem; Hegemonisk maskulinitet; Kritisk diskursanalys; Självskada; Självskadebeteende;

  Sammanfattning : Den unga, ångestfyllda tonårsflickan som skär sig i armarna är en väletablerad kulturell figur. Så väletablerad att hon har en given och exklusiv plats inom forskningsfältet självskada, även om nya rön kontinuerligt läggs fram som beskriver en annan verklighet. LÄS MER

 5. 5. ”Lilla gumman” - En kvalitativ undersökning av kvinnliga polisers upplevelse av att arbeta i ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefine Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; kvinnliga poliser; mansdominerat yrke; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan kvinnor först fick antas till polisutbildningen på samma villkor som män har fler kvinnor blivit poliser i Sverige. Det har gått 62 år sedan dess men det råder än idag inte en jämn könsfördelning inom myndigheten. Endast 33% av alla svenska poliser var kvinnor i augusti 2018 (se bilaga 2). LÄS MER