Sökning: "Heidi Gredvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Heidi Gredvall.

  1. 1. En så kallad SYV-plan : Om organisatoriska förutsättningar för att förankra studie- och yrkesvägledning på grundskolans lågstadium

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Heidi Gredvall; Rebecca Norlinder Wright; [2022]
    Nyckelord :Vid vägledning; lågstadiet; kommunal SYV-plan; organisatoriska förutsättningar; förändringsarbete.;

    Sammanfattning : Sammanfattning På grund av dagens föränderliga arbetsmarknad är det viktigt att barn bibehåller ett öppet sinne och att processen för att förbereda dem inför framtidsval inleds redan i lågstadieålder. Kontinuerlig studie- och yrkesvägledning är således nödvändig. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. LÄS MER