Sökning: "Hej då bästa farmor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hej då bästa farmor.

  1. 1. "Är farmor en bebis med rynkor?" : En jämförande analys om hur döden framställs i tre barnböcker.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Amanda Kvick; [2018]
    Nyckelord :Text analysis; Didactics; Elementary school; Death; Grief; Textanalys; Didaktik; Grundskola; Döden; Sorgearbete; Lotten och änglamorfar; Hej då bästa farmor; Hoppfull;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to see how death and the grief process is explained in three children's books with death as a motif. I will also describe how to look at children's literature as a teaching material when dealing with existential questions with the youngest children in school. LÄS MER