Sökning: "Helén Apelqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helén Apelqvist.

  1. 1. Informationshantering i webbportalsystem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

    Författare :Helén Apelqvist; Linda Ekberg; Yvonne Gustafson; [2003]
    Nyckelord :WM-data; Portaler WWW ; SPS Microsoft SharePoint Portal Server ; CMS Microsoft Content Management Sever ;

    Sammanfattning : .... LÄS MER