Sökning: "Helén Hammarkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helén Hammarkvist.

  1. 1. Livsstilsförändring : sjuksköterskans undervisande och stödjande funktion till patienter med hjärt- och kärlsjukom

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

    Författare :Helén Hammarkvist; Jenny Törner; Jenny Österlund; [2003]
    Nyckelord :Hjärt- och kärlsjukdomar; Livsstilsförändring; Sjuksköterskans roll;

    Sammanfattning : .... LÄS MER