Sökning: "Helén Linder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helén Linder.

  1. 1. Effekter av patienttillgängliga journaler ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Helen Jönsson; Johanna Linder; [2016]
    Nyckelord :Patientjournal; patienttillgänglighet; patientperspektiv; delaktighet.;

    Sammanfattning : Bakgrund: I många av Sveriges landsting är patientjournaler idag mer eller mindre tillgängliga för patienterna över internet. Bland vårdpersonal har åsikterna kring detta inte varit odelat positiva. Flera vårdgivare har uttryckt oro kring det faktum att journalen kan läsas av patienterna själva. LÄS MER