Sökning: "Helén Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Helén Petersson.

 1. 1. Academic and General Stress among Students: The Role of Implicit Theory of Intelligence and Gender

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Helén Petersson Lundgren; [2018-11-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Implicit theory of intelligence concerns the belief whether one's intelligence is fixed (entity theory) or changeable (incremental theory). The aim of this study was to examine the relationship between implicit theory of intelligence and stress, both academic and general, as well the role of gender. LÄS MER

 2. 2. Revisions- och redovisningskonsulttjänster hos små aktiebolag : Påverkar revisions- och redovisningskonsulttjänster tillväxt och lönsamhet hos små aktiebolag?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maja Mellby; Helén Petersson; [2018]
  Nyckelord :Voluntary audit; audit services; accounting consulting; growth; profitability; Frivillig revision; revisionstjänster; redovisningskonsulttjänster; tillväxt och lönsamhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund Under 2010 avskaffade den svenska regeringen revisionsplikten för små aktiebolag. Motiven bakom beslutet var att små aktiebolag som valde att inte köpa in revisionstjänster skulle bli mer konkurrenskraftiga och minska sina administrativa kostnader, vilket skulle skapa förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Helén Petersson; Tove Sjögren; [2017]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; CSR-activities; board composition; Folksams Index för ansvarsfullt företagande; CSR; corporate social responsibility; CSR-aktiviteter; styrelsesammansättning; Folksams Index för ansvarsfullt företagande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Helén Petersson och Tove Sjögren Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 - juni   Syfte: Under de senaste åren har hållbarhet och företagens sociala ansvar fått allt större uppmärksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter, vi fokuserar på variablerna antalet styrelseledamöter, oberoende styrelseledamöter, kvinnliga styrelseledamöter, VD:n i styrelsen, utländska styrelseledamöter samt förändring över tid. LÄS MER

 4. 4. Det nya verktyget : En undersökning av förskollärares upplevelser med surfplattan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Eireflet; Helen Petersson Buhtoo; [2015]
  Nyckelord :computer tablets; mediation; artifact; co learning.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study preschool-teachers’ experiences from using the computertablet as a tool for learning and teaching, in order to gain knowledge of how the integrationalprocess of information and communications technology (ICT) in preschool has progressedsince its instatement. The background that caused interest to make this study was the rapidprogression of the use of ICT-tools in childrens’ everyday lives and the troubles that havesurrounded the process of integrating these tools into preschool-practices. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av kreativitet hos individer med konstnärligt kreativa yrken : en fenomenologisk studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helén Petersson Lundgren; [2013]
  Nyckelord :kreativitet; fenomenologisk; fenomenologi; konstnärlig kreativitet;

  Sammanfattning : I studien gjordes djupintervjuer med sex personer med konstnärligt kreativa yrken. Syftet var att undersöka den personliga upplevelsen av kreativitet hos individer som dagligen möter kreativitet i sitt yrke. Undersökningen var kvalitativ och en fenomenologisk infallsvinkel antogs. LÄS MER