Sökning: "Helén Sandberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Helén Sandberg.

 1. 1. En livsberättelse om skolgången för en person med PAN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helén Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Livsberättelse; PANS; PANDAS; skolgång; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sandberg, Helén (2020). En livsberättelse om skolgången för en person med PANS. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Konsten att arbeta tillsammans - Finns det samarbete med Sverigedemokraterna i Skåne?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marko Huttunen; [2017]
  Nyckelord :samarbete; koalition; Sverigedemokraterna; Skåne; minoritetsstyre; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks frågan om det finns samarbete med Sverigedemokraterna i Skåne. För att besvara frågan har empiriskt material samlats in genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i minoritetsstyren i fem skånska kommuner. LÄS MER

 3. 3. Jag gör så att blommorna blommar - en studie av elevers tankar om blomväxter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Linda Johansson; Helén Sandberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats undersökt om vilka tankar elever i skolår 2 har om blommans roll för växten, varför den doftar samt varför den har färg. Utöver detta undersökte vi även vilka vedertagna begrepp de använde gällande blomväxtens delar. Elevernas tankar kan sedan användas som utgångspunkt vid en undervisningssituation. LÄS MER