Sökning: "Helén Styffe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helén Styffe.

  1. 1. Vidareutveckling av splitterskyddat styrdon till BvS10 : Further development of a splinter protected steering device to BvS10

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematikKarlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematikKarlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

    Författare :Helén Styffe; Mattias Karlsson; [2010]
    Nyckelord :styrdon; splitterskydd; vapenverkan; tätning; bälg; styrcylindrar; BvS10;

    Sammanfattning : Fokuset på splitterskydd av styrdon har ökat när bandvagnar används i oroshärdar. Vagnarna skall kunna köras från plats även om det har blivit träffat av splitter från exempelvis minor.Detta examensarbete är en fortsättning på ett tidigare examensarbete, av ett s.k. LÄS MER