Sökning: "Heléne Freij"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Heléne Freij.

 1. 1. Vägen mot ökad transporteffektivitet - En studie om hur ökad transporteffektivitet kan möjliggöra för transportköpare inom byggsektorn att minska sin miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Lundgren; Heléne Freij; [2020-06-30]
  Nyckelord :transporteffektivitet; transportköpare; byggsektorn; KPI; digitala hjälpmedel; miljöpåverkan; supply chain management;

  Sammanfattning : Vägtransporter är det dominerande transportslaget i Sverige och dessa transporter ökar i antal.Utsläpp från lastbilstransporter bidrar till den globala uppvärmningen och som en följd av denökade miljömedvetenheten har ett ökat tryck uppstått på företag för att de skall bidra tillförbättring. LÄS MER

 2. 2. Struktur och organisation i förskolan : Möjligheter och hinder för förskolans dagliga verksamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Helene Freij; [2012]
  Nyckelord :etnografi; förskola; förskollärare; förvaltning; organisation; pedagogisk historia; skola;

  Sammanfattning : Syftet i studien är att belysa möjligheter och hinder för struktur och organisation i förskolans dagliga verksamhet, både på verksamhetsnivå, ledningsnivå och politisk nivå. Den teoretiska utgångspunkten finns i studier som behandlar förskolan som en institution, med egen organisation, struktur och ledning. LÄS MER