Sökning: "Heléne Jensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Heléne Jensen.

  1. 1. Analys av institutionell kapitalförvaltning: Stiftelserna som bildades ur de forna löntagarfonderna

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Oscar Wehtje; Helene Fuchs; [2007]
    Nyckelord :Institutionall portfolio management; wage earners funds; foundations;

    Sammanfattning : This paper studies the research foundations created in 1994 from the former wage earners’ funds out of a portfolio management point of view. Firstly it describes the seven largest foundations and their different portfolio management structures. LÄS MER