Sökning: "Hela-resan-perspektivet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Hela-resan-perspektivet.

 1. 1. Tillgänglighet och användbarhet för funktionsnedsatta kring Expressbussen i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Naser Mansoor; Ahmad Matroud; [2021]
  Nyckelord :Helsingborg stad; Tillgänglighet; Användbarhet; Funktionsnedsättning; Hela-resan-perspektivet; BRT; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att främja den sociala hållbarheten behöver de mänskliga rättigheterna prägla arbetet kring utformningen av samhället. I Sverige upprätthålls detta arbete bl.a. via de Transportpolitiska målen. LÄS MER

 2. 2. Effekter av att prioritera cyklande i korsningar : Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Tomas Helleberg; [2020]
  Nyckelord :BIcycle; Bicycle crossing; Sustainable transport; Traffic safety; Gender Equality; Vision zero; Cykel; Cykelöverfart; Hållbara transporter; Trafiksäkerhet; Jämställdhet; Nollvision;

  Sammanfattning : För att studera effekterna av att samhället prioriterar cyklande i ej signalreglerade korsningar, har en tvärvetenskaplig litteraturstudie om attraktiv cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet genomförts tillsammans med en före-efter studie som genomförts vid fyra nya cykelöverfarter som byggts i Umeå. Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar, där Gävle kommun tidigt har varit framstående. LÄS MER